NederlandsNederlands
English
Paul Terwan onderzoek & advies

Het landelijk gebied is volop in beweging. Onder invloed van mondiale ontwikkelingen staat de voedselproductie opnieuw sterk in de belangstelling. Daarnaast groeit de markt voor biobrandstoffen in rap tempo. De samenleving stelt bovendien prijs op een aantrekkelijk platteland: een fraai cultuurlandschap met een diversiteit aan natuur- en cultuurwaarden. Deze multifunctionaliteit is steeds meer ingebed in internationale afspraken en in EU- en nationaal beleid. De landbouw is steeds meer bereid om een breed scala aan producten te leveren, op voorwaarde dat ook hiervoor een aantrekkelijke markt bestaat. Het ontwikkelen en vormgeven van publieke en private markten blijkt echter geen sinecure. Steeds vaker werken landbouw en natuurbescherming samen aan een fraai cultuurlandschap.
Het combineren van een schone productie in een aantrekkelijke omgeving vraagt om nieuwe strategie├źn, zowel op bedrijfs- als op beleidsniveau. Op bedrijfsniveau is nieuwe kennis nodig om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de verbrede vraag naar producten en diensten. Op beleidsniveau is nieuwe kennis nodig over het ontwikkelen van nieuwe (publieke) markten en van de juiste instrumenten voor verbreding en vernieuwing. Uitdaging daarbij is het leveren van regionaal maatwerk in interactie met de streek. Dit alles vergt het ontwikkelen, bundelen en/of vertalen van kennis en vaardigheden. Daarnaast is er behoefte aan procesvaardigheden, zowel bij de samenwerking tussen gebiedspartijen als bij interactieve beleidsontwikkeling.  

Diensten
Paul Terwan onderzoek & advies is een eenmansbureau, gespecialiseerd in onderzoek, advisering en bemiddeling in vraagstukken op het snijvlak van landbouw, milieu, natuur en water. Het bureau heeft op dit gebied een jarenlange ervaring in binnen- en buitenland en kan onder meer de volgende diensten leveren:

  • praktijk- en beleidsgericht onderzoek op het gebied van landbouw, milieu, natuur en water;
  • produceren van voorlichtingsmateriaal;
  • opstellen van beleids- en praktijkadviezen;
  • samenwerking tussen belangengroepen op gang brengen en begeleiden. 
Het bureau kan daar waar nodig en gewenst ook fotomateriaal verzorgen.

Opdrachtgevers
In de loop der jaren heeft het bureau gewerkt voor een breed scala aan opdrachtgevers. Daartoe horen:

  • overheden en semi-overheden (ministerie van EZ, provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel, gemeente Midden-Delfland, Waterschap Vallei & Eem, Hoogheemraadschap van Delfland), Dienst Landelijk Gebied, Innovatienetwerk Groene Ruimte;
  • landbouworganisaties, agrarische natuurverenigingen en hun koepelorganisaties;
  • natuur- en milieuorganisaties (Vogelbescherming Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland).

Daarnaast werkt het bureau niet zelden als onderaannemer van andere adviesbureaus.

© Paul Terwan onderzoek & advies | Julianaweg 141 | 3525 VD Utrecht | T: 06-51711687 | KvK 30141797 | afbeeldingen zijn onderhevig aan copyright